Metóda výučby a filozofia školy

Metóda výučby je zameraná na praktické využitie najdôležitejšej slovnej zásoby, jednoduché pochopenie gramatiky a priamej komunikácii. Spolu s najčastejšími frázami sa študent učí plynulé rozprávanie a variabilné tvorenie viet a rozhovorov. So študentmi sa učíme slovnú zásobu na praktických príkladoch a vetných vzoroch na lepšie pamätanie. Naučené slová a frázy sa od prvej hodiny používajú v konverzácii.

Angličtina na mieru je koncept, ktorý dokazuje, že každý sa dokáže naučiť angličtinu. Výučbová metóda je nastavená flexibilne. Kurzy sa zameriavajú na potreby študentov a stavajú na tom čo študent už vie. Osobitý prístup k výučbe zaručí správne nastavenie kurzu, podľa rozmýšľania a chápania študenta. Neexistuje totiž nepochopené učivo, ale len zle vysvetlené učivo.

Po anglicky dokáže rozprávať každý je prístup, ktorým rozvíjame študentovu schopnosť komunikovať v angličtine. Priamou konverzáciou je študent nútený rozprávať po anglicky od prvej hodiny. Učíme študentov vyjadrovať sa prakticky a jednoducho. Výučba docieli, že študent bude rozmýšľať a tvoriť vety priamo v angličtine. Všetky naše kurzy sú vyučované konverzačným štýlom.

Jednotlivé osobité časti angličtiny s osobitým prístupom. Každú časť angličtiny učíme spôsobom, ktorý sa nám najviac overil. Konverzácii, gramatike, slovnej zásobe, počúvaniu aj písaniu je venovaný dedikovaný prístup výučby.

Komunikáciu učíme na riadených konverzáciách, v ktorých študent automaticky odpovedá bez dlhého rozmýšľania. Týmto spôsobom sa študent nauč

Gramatiku vysvetľujeme praktickým spôsobom, aby ju študent pochopil a porovnávame jej funkčnosť s gramatikou iných jazykov, ako napríklad slovenčiny.

Slovnú zásobu sa študent naučí za pomoci vhodných príkladov a vzorových viet.

Tvorba viet je jednoduchá a uprednostňuje sa vyjadrenie významu vety.

Aktívne počúvanie sa študent  učí od prvej hodiny pri pravidelnej komunikácii s lektorom

Ak by ste radi videli ako naša výučba prebieha, tak môžete skúsiť našu ukážkovú hodinu.