Niečo bližšie o Edume...

Edume jazyková škola je centrum zamerané na moderné vzdelávanie s osobitým prístupom k študentovi. Špecializujeme sa na dosiahnutie výsledkov aplikovaním overených metód, vždy podľa potrieb študenta. Výučba prebieha u nás ako aj vo firmách na kurzoch firemnej výučbe.

Hodiny sú vedené tak aby bolo učivo ľahko pochopiteľné a rýchlo naučené. Všetko je názorne vysvetlené na praktických príkladoch, ktoré sú dobre zapamätateľné. Snažíme sa aby študenti pochopili hlavný koncept jazyku, obľúbili si ho a naučili sa v ňom konverzovať.

V našom tíme máme profesionálnych lektorov, s ktorými spolupracujeme na zlepšovaní a prinášaní inovatívnych metód výučby. Lektorov starostlivo vyberáme a ponúkame im možnosť rastu a vzdelávania. Hodiny pripravujeme spolu s lektormi, ktorí podľa priebehu kurzov výučbu prispôsobujú študentom a robia ju tak ľahko pochopiteľnou a veľmi efektívnou.

V prípade akýchkoľvek otázok na našu jazykovú školu, nás neváhajte kontaktovať, s radosťou vám odpovieme na vaše otázky.